Klinika stomatologiczna SMILECLINIC w Gdańsku

Projekt i montaż instalacji elektrycznej, teletechnicznej, systemu alarmowego, systemu audio i serwera muzycznego.